MediaLight NovelList of Light Novel VolumesMangaList of Manga VolumesList of Manga ChaptersAnimeLista de Episodios de AnimeSpin-offsYou-Zitsu: √HorikitaYou-Zitsu: Other School DaysPersonajesClase 1-AArisu SakayanagiKōhei KatsuragiYahiko TotsukaMasumi KamuroMasayoshi HashimotoClase 1-BHonami IchinoseRyūji KanzakiChihiro ShiranamiSō ShibataMako AmikuraYume KobashiClase 1-CKakeru RyūenMio IbukiHiyori ShiinaAlbert YamadaDaichi IshizakiSatoru KanedaKyogo KomiyaReo KondōClase 1-DKiyotaka AyanokōjiSuzune HorikitaKikyō KushidaAiri SakuraKei KaruizawaYōsuke HirataTeruhiko YukimuraAkito MiyakeHaruka HasebeKen SudōFacultadSae ChabashiraChie HoshinomiyaKazuma SakagamiTomoya MashimaTerminologiaComunidadReglasPolitica de BloqueoPolitica de ImagenPolitica de NombradoPolitica de SpoilerPolitica de Pagina de ConversaciónGuiasManual de EstiloGuia de DiseñoGuia de CodigoLista de UsuariosAdminsForoRecientes Blog PostsAyudandoEmpezandoWiki tutorial